Velkommen


 

På Goldschmidts Musikakademi Aalborg

…tilbyder vi gratis musikundervisning til børn og unge – med særligt fokus på dem, som ellers ikke får chancen samt børn og unge med anden etnicitet. Her mødes de forskelligste elever i et fredsskabende miljø med musikken som fælles sprog.

Læs mere her

 

Vores mål er:

  • at påvirke den enkelte elevs liv positivt ved at styrke selvværd, sociale kompetencer og tilliden til omverdenen – på tværs af alle forskelligheder
  • at styrke det musikalske vækstlag ved at udbyde højt kvalificeret undervisning
  • at lade musik og kunst skabe bånd på tværs af kulturelle, sociale og nationale tilhørsforhold
  • at fremme sammenhængskraften og den kulturelle diversitet i samfundet

Støt os ved at blive medlem – det koster blot kr. 150,- om året.

Bålhygge på lejrskolen
Glade elever vendt hjem fra lejrskole