Bestyrelse

Mette Madsen Dam, formand
Elisabeth Brink
Anne Rom Aaen
Henrik Chaim Goldschmidt, observatørpost
Amit Zangi, daglig leder