Om os

Goldschmidts Musikakademi Aalborg 

 

Vi tilbyder gratis musikundervisning til alle børn og unge med særligt fokus på dem, der ellers ikke får chancen. Den ugentlige undervisning tilpasses så vidt muligt den enkelte elevs behov og for at sikre lige adgang, får alle elever et instrument stillet gratis til rådighed. Goldschmidts Musikakademi Aalborg er stedet, hvor de forskelligste børn mødes om musikken og arbejder sammen mod et fælles mål. Her er plads til alle!

Gennem soloundervisning, sammenspil og fælles aktiviteter styrkes elevernes egne kompetencer og deres relationer på tværs af kulturelle, etniske, sociale og religiøse forskelligheder.

Undervisningen foregår på Trekanten i Aalborg Øst og på Fri-Stedet i Aalborg SØ, og tanken er på sigt at udbrede akademiet i kommunen.

Akademiet i Aalborg er en selvstændig forening med egen drift, egne medlemmer og egen bestyrelse, men med stærk tilknytning til Goldschmidts Musikakademi i København, som har eksisteret siden 2011.

Se vedtægter

Vores mål er:

  • at påvirke den enkelte elevs liv positivt ved at styrke selvværd, sociale kompetencer og tilliden til omverdenen – på tværs af alle forskelligheder
  • at styrke det musikalske vækstlag ved at udbyde højt kvalificeret undervisning
  • at lade musik og kunst skabe bånd på tværs af kulturelle, sociale og nationale tilhørsforhold
  • at fremme sammenhængskraften og den kulturelle diversitet i samfundet

Støt os ved at blive medlem – det koster blot kr. 150,- om året.